In 1975 hebben ouders/verzorgers van de leerlingen van het Leonardo College besloten een stichting op te richten welke tot doel had en nog steeds heeft, bevordering van het onderwijs in de ruimste zin des woords, oftewel om de school van hun kinderen van (extra) leermiddelen te voorzien waarmee een significant beter onderwijs kan worden gegeven en waarvoor de financiële bijdragen vanuit de overheid onvoldoende zijn of wel daar niet voor mogen worden aangewend.

Over APEK administraties

‘Feeling’ voor wat ondernemers beweegt!0379_Smits-zw
In 1991 zetten de broers Bert en Eimert van der Vliet de stap naar hun eigen administratiekantoor. In de voorafgaande tien jaar hebben ze het vak geleerd bij Accountantskantoor D.W.H. Planje; een uitmuntende leerschool.

De broers weten waar behoefte aan is, en dragen dit duidelijk uit; zowel naar klanten als medewerkers. Daardoor kenmerkt APEK zich vanaf het begin door een uitgebreide, kwalitatief hoogstaande dienstverlening en ‘feeling’ voor wat ondernemers beweegt. APEK werkt betrouwbaar en betrokken. Wij zijn zeer servicegericht; soms zelfs buiten het financieel-administratieve vlak. Een bedrijfskundig advies vanuit 25 jaar praktijkervaring bijvoorbeeld.