Een breed aanbod aan diensten

  Het dienstenpakket van APEK biedt zowel ondernemers als particulieren ruime mogelijkheden.

  Op uw verzoek:

  • Verwerken wij uw (bedrijfs)administratie
  • Stellen wij uw jaarrekening samen en stroomlijnen de daaruit voortvloeiende fiscale verplichtingen
  • Voeren wij uw complete salarisadministratie uit.

  Administratieve begeleiding

  Hebt u behoefte aan administratieve begeleiding op locatie, aan advies of bemiddeling? Ook dan is APEK voor u the perfect match.

  Wij werken ondermeer als:

  • Controller.
   Dit houdt in dat uw vaste contactpersoon van APEK u regelmatig bezoekt, adviseert en administratieve ondersteuning biedt. De regelmaat van de bezoeken kunt u zelf aangeven.
  • Bemiddelaar.
   Voor alle disciplines binnen onze branche heeft APEK contacten. Deze staan garant voor een hoge kwaliteit en een uitstekende service. We werken samen met notarissen, accountants en verzekeringsagenten en adviseren u graag wie u het best van dienst kan zijn. Ook bemiddelen we tussen onze klanten en banken.

  Detachering

  Hebt u een tijdelijk probleem met uw administratie dat u zelf niet kunt oplossen? Schakel dan APEK Administraties in. Wij beschikken over mensen met ruime expertise en ervaring die we bij u kunnen detacheren.

  Vragen om vrij langdurig, maar toch tijdelijk, mensen in te zetten om bepaalde probleemsituaties bij bedrijven op te lossen, worden ons regelmatig gesteld. Wij kunnen in die vraag voorzien. Onze vaste medewerkers zetten wij liever niet in voor detachering, maar in sommige situaties gebeurt dit wel. Een van onze klanten heeft een langdurig probleem, alleen speelt dat niet voor een volle werkweek, maar voor anderhalve dag. In zo’n geval kunnen wij een van onze vaste medewerkers tegen detacheringstarieven inzetten. Hoofdzaak is dat het probleem wordt opgelost, want daar draait het uiteindelijk om. Wij zullen dan ook altijd zowel intern als extern naar de juiste persoon zoeken die het probleem kan oplossen.

  Er bestaat ook de mogelijkheid van detachering voor 40 uur per week. In dit soort gevallen gaat het vaak om projecten, zoals het omzetten van de ene administratievorm naar een andere administratievorm. Om zo’n overgang vlekkeloos te laten verlopen, is tijdelijk extra mankracht op de administratie noodzakelijk. Ook in geval van zwangerschapsverlof kan detachering uitkomst brengen. De tijdsduur voor het oplossen van dit soort tijdelijke problemen loopt uiteen van vier weken tot zes maanden.

  Er zijn ook bedrijven die zich louter met hun core business bezig willen houden en zich niet met de administratie willen inlaten. Wij kunnen iemand op detacheringsbasis aan die bedrijven leveren. Een andere mogelijkheid is om de administratie bij ons in house te verzorgen. Vanuit het oogpunt van bedrijven spreek je dan over outsourcen, voor ons blijft het detacheren. Er is weliswaar geen sprake van het oplossen van een tijdelijk probleem, maar het gaat wel om een langdurige relatie.

  Controlling

  In de afgelopen twintig jaar is het vakgebied van APEK Administraties behoorlijk veranderd. Twintig jaar geleden leverde het merendeel van onze klanten de boekhouding bij ons in. Wij zorgden vervolgens voor de verwerking, de jaarrekening en de aangifte voor de belasting en daarmee was de cirkel weer rond.

  Dat kan nog steeds op die manier, maar tegenwoordig is het ontvangen van de boekhouding bijna verdwenen. Veel klanten doen dat nu zelf. Een ontwikkeling die wij van harte toejuichen, want op die manier houden ze financieel feeling met hun eigen onderneming.

  Het resultaat is dat alles bij APEK Administraties binnenkomt, vaak al verwerkt in een financieel pakket. Wij controleren de cijfers, doen de afwerking van de jaarrekening en regelen de aangifte voor de belasting. Op deze manier is er meer sprake van controlling.

  APEK Administraties werkt voornamelijk voor het midden- en kleinbedrijf. Daar zit qua aanlevering van de gegevens nog wat variatie in. Het ene bedrijf levert de boekhouding gewoon op de traditionele manier in, het andere bedrijf stuurt om de drie maanden een file via de mail en aan het eind van het jaar worden alle spullen ingeleverd. Wij hebben genoeg ervaring en expertise in huis om met beide methoden om te gaan.

  Ook grote bedrijven, die één of twee man op de boekhouding hebben zitten, melden zich steeds vaker bij APEK Administraties. Vroeger zag je dat de accountant vier weken lang bij het bedrijf op bezoek kwam. Tegenwoordig moeten grote bedrijven ook op de centen letten. Wij verzorgen dan in twee weken de voorbereiding, waarna de klant zelf nog twee weken nawerk moet regelen. De klant is daardoor in staat de kosten te beperken, terwijl het eindresultaat van gelijk niveau is.

  Administraties op niveau brengen

  Het komt nog wel eens voor dat grotere bedrijven hun administratie niet op orde hebben en dat ook niet meer voor elkaar weten te krijgen. Op een gegeven moment loopt het zo uit de hand dat ze hulp nodig hebben. In deze gevallen is APEK Administraties de juiste partner voor u. Wij laten zien hoe u dat op de meest eenvoudige manier kunt oplossen.

  Als eerste adviseren wij bedrijven om structuur aan te brengen. Elke dag eerst de post afwerken en daarna pas verder gaan. Ook de loop van de administratie moet worden aangepast. Aangezien deze grotere bedrijven geen maatwerk software kopen maar standaard software, moeten deze bedrijven zich aan de software aanpassen. Dat kan gevolgen hebben voor mensen die al twintig jaar op de administratie zitten. Immers, als er ergens kortsluiting op de lijn ontstaat, ontaardt de administratie al snel in een puinhoop. Het is heel goed mogelijk dat er mensen op de administratie werken die kwalitatief niet goed genoeg zijn om met de ingewikkelde software van nu om te gaan.

  Gedurende een aantal maanden staan wij het bedrijf bij. In het begin zullen we er wat vaker zijn, maar op termijn kan één keer per week voldoende zijn. Op die dag nemen we alles door wat er de voorgaande week heeft gespeeld. We accepteren dat er fouten worden gemaakt. Als die fouten consequent gemaakt worden, kunnen we dat oplossen. Als mensen in wanorde vallen en willekeurig fouten maken, houdt het op. In dat geval adviseren wij om daar iemand anders voor in dienst te nemen.

  De eerste drie maanden zijn erg belangrijk voor het bedrijf. Als de informatiestroom naar de directie in die periode is toegenomen, geeft dat een goed gevoel. Wij kunnen ons dan langzaam terugtrekken en het bedrijf kan de administratie weer volledig zelf voeren.